اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای یوسف زاده ۹۱۲۳۴۷۲۰۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26


       

لیست قیمت محصولات پادیر ساز خزر

۱۶:۳۴:۱۲ ۱۳۹۹/۵/۱۴

محصولات جدید پادیر ساز خزر


شیر گیوتینی 28 اینچ استیل فولادی

شیر گیوتینی 28 اینچ استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گیوتینی 16 اینچ استیل فولادی

شیر گیوتینی 16 اینچ استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گیوتینیLOHSE DN500

شیر گیوتینیLOHSE DN500...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی 16 اینچی با موتور AUMA

شیر کشویی 16 اینچی با ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پنوماتیک استیل صنایع شیر

شیر پنوماتیک استیل صنایع شیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی با موتور ائوما AUMA

شیر کشویی با موتور ائوما ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پنوماتیک NORBORO

شیر پنوماتیک NORBORO...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور پنوماتیک روتورک

اکچویتور پنوماتیک روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور برقی AUMA

اکچویتور برقی AUMA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گیوتینی تخلیه 20 اینچ استیل فولادی

شیر گیوتینی تخلیه 20 اینچ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیر گیوتینی

عامل فروش شیر گیوتینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور برقی روتورک

اکچویتور برقی روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش اکچویتور برقی rotork

نماینده فروش اکچویتور برقی rotork...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنترل ولو ماسونیلان

نمایندگی کنترل ولو ماسونیلان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده عملگر برقی

فروشنده عملگر برقی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر برقی

عملگر برقی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش عملگر برقی

عامل فروش عملگر برقی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر موتور گیربکس دار BIFI

عملگر موتور گیربکس دار BIFI...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر برقی بی فی BIFI

عملگر برقی بی فی BIFI...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عملگر برقی

نماینده فروش عملگر برقی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر موتور auma ایوما

عملگر موتور auma ایوما...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر برقی آئوما auma

عملگر برقی آئوما auma...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر برقی آئوما auma

عملگر برقی آئوما auma...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش موتور auma ائوما

عامل فروش موتور auma ائوما...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک

کیت چهار تا بیست خروجی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور روتورک سری ای رنج

موتور روتورک سری ای رنج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پی وی سی پنوماتیک

شیر پی وی سی پنوماتیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تمپرچر فاکسبورو

تمپرچر فاکسبورو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور عملگر برقی برنارد BERNARD

موتور عملگر برقی برنارد BERNARD...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتروک سری Q

روتروک سری Q...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور AUMA-SAR7.5

اکچویتور AUMA-SAR7.5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عمگر برقی AUMA-AMO1.1

عمگر برقی AUMA-AMO1.1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور عملگر برقی ایوما auma

موتور عملگر برقی ایوما auma...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده موتور ائوما auma

وارد کننده موتور ائوما auma...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عملگر موتور ائوما auma

نماینده فروش عملگر موتور ائوما ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور برقی -IQT rotork

اکچویتور برقی -IQT rotork...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت عملگر برقی آئوما auma

قیمت عملگر برقی آئوما auma...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور rotork-ARANGE

اکچویتور rotork-ARANGE...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور ابرو EBRO

اکچویتور ابرو EBRO...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر موتور آیوما دیجیتال

عملگر موتور آیوما دیجیتال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترانس میتر FAXBORO فاکس برو

ترانس میتر FAXBORO فاکس برو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر دیجیتال AUMA-AMO1.1

عملگر دیجیتال AUMA-AMO1.1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر ائوما AUMA -SG12

عملگر ائوما AUMA -SG12...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش عملگر روتورک

نماینده فروش عملگر روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور عملگر روتورک

موتور عملگر روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور روتورک

موتور روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور rotork -IQ

اکچویتور rotork -IQ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکچویتور ائوما

اکچویتور ائوما...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر روتورک

عملگر روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل ولو ماسونیلان

کنترل ولو ماسونیلان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
برد خروجی  ورودی روتورک

برد خروجی ورودی روتورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترانسمیترالکترونیک فاکسبرو

ترانسمیترالکترونیک فاکسبرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تمپرچر فاکسبرو

تمپرچر فاکسبرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رکوردر فاکسبرو

رکوردر فاکسبرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرگیوتینی سیت استیل28 اینچ با موتورآیوما

شیرگیوتینی سیت استیل28 اینچ با ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
علمگر موتور ایوما sg

علمگر موتور ایوما sg...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر ایوما باماتیک

عملگر ایوما باماتیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر ایوما دیجیتال-موتور ایوما دیجیتال

عملگر ایوما دیجیتال-موتور ایوما دیجیتال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر روتورک lQ

عملگر روتورک lQ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر روتورک lQ3

عملگر روتورک lQ3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر روتورک lQT

عملگر روتورک lQT...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر موتور ابرو با شیر پروانه ای

عملگر موتور ابرو با شیر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر موتور برنارد

عملگر موتور برنارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عملگر موتور لیمو تورک

عملگر موتور لیمو تورک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فاکسبورو A کپسول 15

فاکسبورو A کپسول 15...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتو ایوما شیر16 اینچ کشویی

موتو ایوما شیر16 اینچ کشویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور ایوما با شیر وانه ایگ

موتور ایوما با شیر وانه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور ایوما باماتیک  گیربکس2800

موتور ایوما باماتیک گیربکس2800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور آیوماباشیر سوزنی pn40

موتور آیوماباشیر سوزنی pn40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور برنادرد با شیر پروانه ای

موتور برنادرد با شیر پروانه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور برنارد ضد انفجار ex

موتور برنارد ضد انفجار ex...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور پنوماتیک نوربرو

موتور پنوماتیک نوربرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور روتورک AQ

موتور روتورک AQ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور روتورک Q

موتور روتورک Q...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتورآیوما تیپ قدیم SA6

موتورآیوما تیپ قدیم SA6...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0