اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای یوسف زاده ۹۱۲۳۴۷۲۰۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26

کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک


کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک

از محصولات و خدمات ارائه شده در پادیر ساز خزر می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :
فروش کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
فروشنده کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
ارایه کننده کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
تامین کننده کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
بورس کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
انواع کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
پخش کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
پخش کننده کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
خرید کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
قیمت کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
نماینده فروش کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
واردات کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
نماینده کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
کیفیت کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
گارانتی کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
تهیه کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
ضمانت کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
ضمانت نامه کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
تأمین کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
تولید کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک
تولید کننده کیت چهار تا بیست خروجی ورودی رو ترک

عرضه کیت چهار تا بیست خروجی ورودی روترک
توزیع کیت چهار تا بیست خروجی ورودی روترک
مدل کیت چهار تا بیست خروجی ورودی روترک
ارائه کیت چهار تا بیست خروجی ورودی روترک
تعمیر کیت چهار تا بیست خروجی ورودی روترک

لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین محصولات ، خدمات با مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید .
77717689 021
آقای یوسف زاده 9123472029 0098
www.petrotajhiztotal.irدریافت فایل  مشخصات خاص محصول


  مشخصات محصول

   • نوع محصول/خدمات
   • محصول وارداتی 
   • واحد شمارش
   • عدد 
   • نام تجاری محصول
   •  
   • پرسنل مرتبط
   • آقای یوسف زاده 

  مشخصات دیگر محصول

   • حداقل تعداد سفارش
   •  
   • شرایط فروش
   •  
   • شرایط پرداخت
   •  
   • مقصد تحویل
   •  
   • حداقل زمان تحویل
   •  
   • گواهینامه ها
   •  

  سفارش محصول  نام و نام خانوادگی  
  نام شرکت یا موسسه  
  شماره تماس  
  پست الکترونیک  
  شرح درخواست  
     
  کدامنیتی  
  Send