اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای یوسف زاده ۹۱۲۳۴۷۲۰۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26

پادیر ساز خزر

#پادیر_ساز_خزر
#وارد_کننده_و_نمایندگی_اصلی_محصولات_پنوماتیک_ابزار_دقیق_کنترل_ولو_در_ایران

ادامه...