اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای یوسف زاده ۹۱۲۳۴۷۲۰۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26

کنترل ولو ماسونیلان


کنترل ولو ماسونیلان

از محصولات و خدمات ارائه شده در پادیر ساز خزر می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :
فروش کنترل ولو ماسونیلان
فروشنده کنترل ولو ماسونیلان
ارایه کننده کنترل ولو ماسونیلان
تامین کننده کنترل ولو ماسونیلان
بورس کنترل ولو ماسونیلان
انواع کنترل ولو ماسونیلان
پخش کنترل ولو ماسونیلان
پخش کننده کنترل ولو ماسونیلان
خرید کنترل ولو ماسونیلان
قیمت کنترل ولو ماسونیلان
نماینده فروش کنترل ولو ماسونیلان
واردات کنترل ولو ماسونیلان
نماینده کنترل ولو ماسونیلان
کیفیت کنترل ولو ماسونیلان
گارانتی کنترل ولو ماسونیلان
تهیه کنترل ولو ماسونیلان
ضمانت کنترل ولو ماسونیلان
ضمانت نامه کنترل ولو ماسونیلان
تأمین کنترل ولو ماسونیلان
تولید کنترل ولو ماسونیلان
دریافت فایل  مشخصات خاص محصول


  مشخصات محصول

   • نوع محصول/خدمات
   • محصول وارداتی 
   • واحد شمارش
   • عدد 
   • نام تجاری محصول
   •  
   • پرسنل مرتبط
   • آقای یوسف زاده 

  مشخصات دیگر محصول

   • حداقل تعداد سفارش
   •  
   • شرایط فروش
   •  
   • شرایط پرداخت
   •  
   • مقصد تحویل
   •  
   • حداقل زمان تحویل
   •  
   • گواهینامه ها
   •  

  سفارش محصول  نام و نام خانوادگی  
  نام شرکت یا موسسه  
  شماره تماس  
  پست الکترونیک  
  شرح درخواست  
     
  کدامنیتی  
  Send